Disclaimer

Hoewel Evean de inhoud van deze website met grote zorg samenstelt, kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Evean kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.

Websites van derden

Op de website van Evean staan links die verwijzen naar websites die niet onder het domein van Evean vallen. Op de inhoud van deze pagina's heeft Evean geen invloed. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Evean behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen. Evean besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content. De website wordt dan ook door Evean regelmatig, in ieder geval jaarlijks, gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie.

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de informatie op enig moment, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten, moet worden herzien.