Voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan de rechten en plichten die van toepassing zijn op de relatie tussen u en Evean. De algemene module is op iedereen van toepassing. Daarnaast geldt er één bijzondere module, afhankelijk van de zorg die u ontvangt. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op cliënten met een BOPZ-indicatie. Hiervoor geldt het document “Rechten en plichten BOPZ-cliënten".