Logopedie in de regio Zaandam

Behandeling om klachten te verminderen

Introductie

Een beroerte, dementie of Parkinson kan er zomaar voor zorgen dat u moeite heeft met spreken, met taal en met slikken. Een praatje maken op straat, bellen met de kinderen, het lezen van een boek of iets eten gaat moeilijker of minder goed. De logopedisten van Evean in de regio Zaandam bieden praktische adviezen en behandeling, zodat uw klachten minder worden of verdwijnen.

Wanneer naar de logopedist?

De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u welke hulp of zorg u nodig heeft en hoe uw mantelzorgers u kunnen helpen. Blijkt er professionele hulp nodig, dan komt de logopedist in beeld. Startpunt vormen altijd uw wensen en doelen. De logopedist geeft u praktische adviezen en biedt zo nodig behandeling om de klachten te verminderen of te verhelpen. Ook geeft de logopedist advies aan uw partner en/of familie. Bijvoorbeeld over hoe ze het beste met u kunnen communiceren.

De erkende kwaliteit van onze logopedisten

Logopedie voor volwassenen en ouderen is een specialisme. De logopedisten van Evean hebben ruime ervaring op dit terrein.

  • De logopedisten van Evean staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici (KP).
  • Alle therapeuten volgen jaarlijks bijscholingen en nemen deel aan regionale netwerken, zoals het multidisciplinaire netwerk ParkinsonNet.
  • Binnen het team zijn specialisaties op gebied van Parkinson en linguïstiek en zijn korte lijnen met de beroepsvereniging.