Palliatieve zorg

Intensieve thuiszorg dag en nacht beschikbaar

Introductie

Extra zorg en ondersteuning kan nodig zijn, wanneer u ernstig ziek bent en thuis wilt sterven. Ons team van gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen en verzorgenden in de regio Zaandam zorgt ervoor dat deze intensieve thuiszorg dag en nacht – ook in het weekend – voor u beschikbaar is. Als het nodig is, blijven we de hele nacht bij u.

Wat is palliatieve zorg?

Alle zorg en ondersteuning die aan een ongeneeslijk zieke wordt verleend, heet ‘palliatieve zorg’. Het is de zorg die niet op genezing van de ziekte is gericht, maar op de kwaliteit van leven én de kwaliteit van sterven van de zieke. Deze zorg kan jaren duren, maar beslaat in ieder geval de periode waarin de zieke (die lijdt aan bijvoorbeeld kanker, COPD of hartfalen) stervende is.

Wat kan Evean voor u betekenen?

Ons team van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden heeft niet alleen aandacht voor lichamelijke klachten, zoals pijn, een verminderde eetlust, benauwdheid en vermoeidheid, maar ook voor de psychische belasting, zoals angst voor het levenseinde en verdriet. Daarnaast heeft ons team ook aandacht voor uw naasten. We letten er onder andere op dat uw partner niet overbelast raakt.