Thuisbegeleiding

Uw leven weer op de rit

Introductie

Soms zijn problemen zo groot dat u ze zelf niet kunt oplossen. Bijvoorbeeld bij schulden, moeite met structuur in het huishouden, problemen met de kinderen of binnen de relatie. Vaak kan een gesprek met, of steun van, naasten of mantelzorgers al helpen. Is dat niet voldoende of niet mogelijk? Dan biedt Evean u thuisbegeleiding. Samen met u zorgen onze thuisbegeleiders in de regio Zaandam ervoor dat u uw leven weer op de rit krijgt.

Voor wie is thuisbegeleiding?

Thuisbegeleiding is er voor:

  • mensen met sociale problemen, met psychische problemen of een psychiatrische aandoening
  • mensen met langdurige psychische problemen of een langdurige psychiatrische aandoening, zoals een depressie
  • mensen met een verstandelijke beperking
  • gezinnen met meerdere of grote (opvoed)problemen
  • mensen met problemen na een ingrijpende gebeurtenis
  • en mensen of gezinnen met een combinatie van deze problemen

Wat doet de thuisbegeleider?

De thuisbegeleider komt bij u thuis en praat met u over uw situatie. Waar heeft u hulp bij nodig? Met elkaar pakken we deze problemen stapsgewijs aan. De thuisbegeleider werkt samen met andere behandelaren, zoals uw huisarts, maatschappelijk werk, jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Wat kost thuisbegeleiding?

Thuisbegeleiding valt onder Wmo-zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning). U betaalt meestal een eigen bijdrage. Uw gemeente kan u hier meer over vertellen.