Zorg thuis uit de WLZ indicatie

Extra zorg, hulp, behandeling en begeleiding

Zorg thuis uit de WLZ indicatie

Introductie

U merkt dat u niet alles meer zelf kunt doen, en toch wilt u graag zo lang mogelijk thuis wonen. Dan kan het handig zijn om naast de reguliere thuiszorg extra zorg, hulp, behandeling en begeleiding te krijgen. Evean biedt daarvoor het Modulair Pakket Thuis (MPT) en het Volledig Pakket Thuis (VPT). Voor deze zorg heeft u een Wlz-indicatie voor langdurige, intensieve zorg nodig. U kunt de zorg ook inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Modulair Pakket Thuis

Met een Modulair Pakket Thuis (MPT) kiest u zelf de onderdelen van zorg en ondersteuning die u nodig heeft. U kunt kiezen uit drie modules:

  • dagelijkse verzorging of verpleging, hulp en ondersteuning
  • begeleiding bij activiteiten, zoals boodschappen doen
  • schoonmaak

Volledig Pakket Thuis

Met een Volledig Pakket Thuis (VPT) krijgt u alle zorg en aandacht die u ook in een verzorgings- of verpleeghuis krijgt, maar dan gewoon bij u thuis. Naast de modules uit het Modulair Pakket Thuis bevat dit pakket:

  • begeleiding met vervoer
  • maaltijden
  • bekostiging van abonnement en opvolging personenalarmering
  • lidmaatschap van de Evean Ledenvereniging